Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

Het gebied ten oosten van het huidige Meerstad

  1. Home
  2. Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

Het plan voor Meerstad, Harkstede, Scharmer en Lageland

Hoe ziet het totale plangebied van Meerstad inclusief de gebieden rond Harkstede, Lageland en Scharmer eruit in 2050? Hoe ziet het Woldmeer er straks uit? Hoe plukken Harkstede en Scharmer de vruchten van deze uitbreiding van het Woldmeer? Deze en andere vragen beantwoorden we in de actualisatie van het Masterplan Meerstad 2005. En dat willen we graag samen met u doen.

Recente uitkomsten

Werksessie 1 | Meerstad | Harkstede | Lageland – 14-12-2021

Op 14 december 2021 zijn in de eerste online werksessie met de deelnemers van de groep Meerstad, Harkstede, Scharmer en Lageland drie mogelijke invalshoeken/kaarten besproken. Tijdens de werksessie heeft Martin Biewenga van West8 een uitgebreide toelichting gegeven op de diverse invalshoeken. Dit is opgenomen en terug te kijken in onderstaand filmpje.

In de eerste sessie ging het in het gesprek met name over de woningbouw en voorzieningen en de manier waarop deze nieuwe ontwikkeling aansluiting kan vinden bij de bestaande dorpen en hoe ze hier de vruchten van kunnen plukken. We hebben de kaarten ook met dit doel voor ogen getekend. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer en groen komen in de volgende sessie aan de orde en zijn op deze kaarten grofmazig en schematisch weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en in de eerst volgende werksessie besproken worden. Het goed doorgronden van de kaarten is niet eenvoudig, daarom zullen wij de tekeningen voor de volgende werksessies verrijken met meer voorbeelden en een toelichting.

Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, gaan we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de ontwikkeling van het totale plangebied.

Goed om te weten is dat we – om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van eigendommen). Vanwege het lopende gebiedsproces van de gemeente Groningen voor Lageland, hebben wij een aparte PDF met opmerkingen voor Lageland gemaakt.

De inbreng van bewoners hebben wij samengevat in de onderstaande PDF’s. Het is aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga (zie filmpje hierboven) voorafgaand aan het doornemen van deze PDF’s te bekijken.

Bent u ook nieuwsgierig naar de resultaten van werksessie 1 Meerstad | Engelbert | Middelbert? Klik hier (kopje Recente uitkomsten).

Bijeenkomsten

We zijn het gesprek over de toekomst van Meerstad en omgeving begonnen met een startbijeenkomst in ’t Hof van Scharmer. Kijk hier de uitzending terug. Om het plan verder te brengen organiseren wij drie werksessies. Mocht blijken dat er meer werksessies nodig zijn, dan organiseren wij die. De uiterste datum om u aan te melden voor de werksessies is inmiddels verstreken. Uiteraard kunt u nog steeds met ons meedenken. Heeft u zich niet opgegeven voor de werksessies of kunt u niet meedoen aan de werksessies, maar wilt u wel wat kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving? Vul dan het formulier in ‘Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving’. Dat formulier vindt u onderaan deze pagina.

Startbijeenkomst Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland
Deze bijeenkomst is al geweest. Kijk hier de uitzending terug.

Werksessies Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland
1. Dinsdag 14 december | 19.30 – 21.30 uur
2. Dinsdag 25 januari | 19.00 – 21.00 uur
3. Dinsdag 8 februari | 19.00 – 21.00 uur

Werksessie voorlopig online
Naar aanleiding van de coronamaatregelen hebben we de eerste twee geplande werksessies over de toekomst van Meerstad en omgeving helaas uit moeten stellen.  Inmiddels zijn er alweer nieuwe, strengere maatregelen bekend en is het heel lastig in te schatten wanneer het weer mogelijk en verstandig is fysieke ontmoetingen te organiseren. We hebben daarom besloten om de werksessies voorlopig digitaal te organiseren. Dit willen we doen totdat we weer de mogelijkheid krijgen om elkaar fysiek te ontmoeten. Want daar gaat nog steeds onze grote voorkeur naar uit.

Meer mensen aan laten sluiten online helaas niet mogelijk
Het is goed daarbij te vermelden dat het, ondanks dat we nu eerst overstappen naar digitale werksessies, niet mogelijk is meer mensen te laten aansluiten bij de werksessies. Ook voor de digitale werksessies is een maximale groepsgrootte van toepassing. Juist omdat we ook digitaal in kleinere groepjes uiteen willen gaan.

Werksessies Masterplan 1.1 | voorbereiding voor deelnemers

In de aankomende werksessies gaan we met ongeveer 50 mensen per gebied werken aan de actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. Als voorbereiding heeft Martin Biewenga van West 8 een filmpje opgenomen. Om de gedachten op gang te brengen, schetst hij mogelijke toekomstscenario’s voor het plangebied Meerstad die uitgewerkt zouden kunnen worden. We gaan met de deelnemers in gesprek over deze scenario’s om uiteindelijk te komen tot een mogelijke voorkeursvariant/-scenario voor de toekomst van het plangebied Meerstad.

We delen het filmpje graag met iedereen, zodat ook u een idee krijgt van hetgeen er wordt besproken in de werksessies. Bent u geen deelnemer aan de werksessie, maar heeft u naar aanleiding van dit filmpje een vraag of opmerking, laat het ons weten. Via het formulier ‘Ik wil iets kwijt’ op de website kun u uw vraag of opmerking naar ons toesturen.

Tip: als u de bovenstaande video opent in YouTube kunt u daar ook ondertiteling aan zetten.

Nauwe samenwerking gemeente Midden-Groningen

Om een goed plan te maken, moeten we ook over de gemeentegrens van de gemeente Groningen heen kijken. Daarom is ook de gemeente Midden-Groningen een belangrijke samenwerkingspartner bij de actualisatie van het Masterplan uit 2005.

Geschiedenis van de plannen voor Meerstad en omgeving in vogelvlucht

Wilt u weten hoe het op hoofdlijnen ook alweer zat en wat er vanaf 2005 is gebeurd? Bekijk dan de tijdlijn.

Naslag

Het plan dat we gaan actualiseren is het Masterplan uit 2005. Wilt u weten wat daar ook alweer allemaal in stond? Kijk dan op onze pagina Naslag. Hier vindt u het Masterplan Meerstad uit 2005 en nog meer andere naslagwerken.

Bijeenkomsten

Startbijeenkomst Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

3 november 2021

20.00 - 21.30 uur

’t Hof van Scharmer. Hoofdweg 68, 9616 TE Scharmer

Deze bijeenkomst is al geweest. Kijk hier de uitzending terug.

Let op: Deze bijeenkomst is al geweest

Werksessie 1 Meerstad | Harkstede | Scharmer| Lageland

14 december 2021

19:30 - 21.30 uur

Deze bijeenkomst is al geweest. Onder het kopje ‘Recente uitkomsten’ vindt u de resultaten van deze bijeenkomst.

Let op: Deze bijeenkomst is al geweest

Werksessie 2 Meerstad | Harkstede | Scharmer| Lageland

25 januari 2022

19.00 - 21.00 uur

We hebben besloten om de werksessies voorlopig digitaal te organiseren. Dit willen we doen totdat we weer de mogelijkheid krijgen om elkaar fysiek te ontmoeten. Want daar gaat nog steeds onze grote voorkeur naar uit. Deelnemers ontvangen per e-mail meer informatie over de werksessies.

Werksessie 3 Meerstad | Harkstede | Scharmer| Lageland

8 februari 2022

19.00 - 21.00 uur

We hebben besloten om de werksessies voorlopig digitaal te organiseren. Dit willen we doen totdat we weer de mogelijkheid krijgen om elkaar fysiek te ontmoeten. Want daar gaat nog steeds onze grote voorkeur naar uit. Deelnemers ontvangen per e-mail meer informatie over de werksessies.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Geen tijd om bij de sessies aanwezig te zijn of wilt u nu al iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving? Dat kan! Vul dan onderstaand formulier in. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief