Meerstad | Middelbert | Engelbert

Meerstad | Middelbert | Engelbert

Het gebied ten zuiden van het huidige Meerstad

  1. Home
  2. Meerstad | Middelbert | Engelbert

Het plan voor Meerstad, Middelbert en Engelbert

Hoe ziet het totale plangebied van Meerstad inclusief de gebieden rond Meerstad, Middelbert en Engelbert eruit in 2050? Waar komen de woongebieden en waar komt het groen? Hoe behouden Middelbert en Engelbert hun eigen dorpse identiteit? Deze en andere vragen hopen we te beantwoorden in de actualisatie van het Masterplan Meerstad 2005. De afgelopen periode hebben we veel met elkaar gesproken over de Eemskanaalzone (incl. slibdepots met Driebondsbos). Deze plannen – o.a. het Stedenbouwkundig Programma van Eisen inclusief de inspraakreacties – nemen we mee in de actualisatie. Maar we willen ook graag tegemoet komen aan de wens om met elkaar te praten over het totale gebied.

Agenda voor de Toekomst
Live programma 25 mei volgeboekt
Wel online te volgen

De belangstelling voor de twee bijeenkomsten voor de presentatie van de Agenda voor de Toekomst en het bijbehorende wensbeeld op woensdag 25 mei in ’t Hof van Scharmer was groot. Dat betekent dat de beide programma’s volgeboekt zijn en er helaas geen plek meer is om de presentatie live bij te wonen. Maar de presentatie wordt ook live uitgezonden op woensdag 25 mei, zowel om 17.00 uur als om 20.00 uur (beide programma’s zijn qua inhoud gelijk). Daarnaast zijn de presentaties na afloop ook terug te kijken via deze website.

EXTRA INLOOPMARKT 31 MEI EN 1 JUNI

Juist omdat de belangstelling groot was voor het bijwonen van de presentatie in Scharmer hebben we besloten een inloopmarkt te organiseren bij Bureau Meerstad op de boot (Zijlkade 2).

U kunt binnenlopen, de plannen bekijken en uw vragen stellen op de volgende drie momenten:

  • Dinsdag 31 mei tussen 13.00 – 17.30 uur
  • Woensdag 1 juni tussen 13.00 – 17.30 uur
  • Woensdag 1 juni tussen 18.30 – 21.30 uur

We staan dan graag voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Heeft u nu al vragen of opmerkingen, vult u dan onderstaand formulier in, dan komen wij er bij u op terug.

Tekening van het plangebied

Sinds het najaar van 2021 werken we aan de actualisatie van het toekomstplan voor uw woonomgeving: de Agenda voor de Toekomst. Bewoners(-verenigingen), ondernemers, natuurorganisaties en andere betrokkenen hebben de afgelopen maanden samen met ons meegedacht in werksessies en enquêtes. Op basis van alle inbreng is de tekening van het plangebied (het wensbeeld) steeds aangepast. Hier vindt u de laatste versie van deze tekening. Let op: de vlekken op de kaart zijn grofmazig en schematisch weergegeven en er is getekend los van eigendommen (net als de masterplankaart van 2005). Op deze tekening zijn nog opmerkingen gekomen tijdens o.a. de laatste werksessies en overlegtafels die we – waar mogelijk – verwerkingen in de volgende versie; het wensbeeld. Dit wensbeeld wordt op woensdag 25 mei besproken.

Naslag

Wilt u weten wat er in de werksessies – die gehouden zijn met een vertegenwoordiging van alle inwoners van plangebied Meerstad – allemaal is besproken? Bezoek dan de pagina Naslag in de website. Hier vindt u niet alleen de verslagen en tekeningen van de werksessies, maar ook de verslagen van alle overlegtafels die er zijn geweest met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, recreatie- en toerisme, ondernemers, etc.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Geen tijd om bij de sessies aanwezig te zijn of wilt u nu al iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving? Dat kan! Vul dan onderstaand formulier in. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief