Meerstad | Middelbert | Engelbert

Meerstad | Middelbert | Engelbert

Het gebied ten zuiden van het huidige Meerstad

  1. Home
  2. Meerstad | Middelbert | Engelbert

Het plan voor Meerstad, Middelbert en Engelbert

Hoe ziet het totale plangebied van Meerstad inclusief de gebieden rond Meerstad, Middelbert en Engelbert eruit in 2050? Waar komen de woongebieden en waar komt het groen? Hoe behouden Middelbert en Engelbert hun eigen dorpse identiteit? Deze en andere vragen hopen we te beantwoorden in de actualisatie van het Masterplan Meerstad 2005. De afgelopen periode hebben we veel met elkaar gesproken over de Eemskanaalzone (incl. slibdepots met Driebondsbos). Deze plannen – o.a. het Stedenbouwkundig Programma van Eisen inclusief de inspraakreacties – nemen we mee in de actualisatie. Maar we willen ook graag tegemoet komen aan de wens om met elkaar te praten over het totale gebied.

TERUGKIJKEN PRESENTATIE CONCEPT AGENDA VOOR DE TOEKOMST & WENSBEELD

Woensdag 25 mei hebben we de concept Agenda voor de Toekomst en het bijpassende wensbeeld (conceptkaart) gepresenteerd. We hebben die dag twee bijeenkomsten georganiseerd. Een in de middag en een in de avond. De beide bijeenkomsten zijn terug te kijken (presentaties zijn hetzelfde, vragen kunnen verschillen).

De opmerkingen die zijn gemaakt op 25 mei verwerken we – waar mogelijk – nog in de Agenda voor de Toekomst en het bijpassende wensbeeld. Deze laatste concept versies worden ter besluitvorming in september voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders van Groningen en van Midden-Groningen. De verwachting is dat de gemeenteraden de stukken in oktober behandelen.

Ondertussen zijn we bezig de planologische procedures voor te bereiden voor de gebieden die we in de toekomst willen gaan ontwikkelen. De Agenda voor de Toekomst (het rapport) publiceren we zodra ook de colleges hebben ingestemd.

CONCEPT WENSBEELD PLANGEBIED MEERSTAD

Hier alvast het bijpassende wensbeeld (concept) dat is gepresenteerd. Dit wensbeeld van plangebied Meerstad geeft weer hoe we toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad in grote lijnen voor ons zien. Het is een grofmazige kaart, los van eigendommen getekend. Het wensbeeld wordt financieel, technisch en planologisch nog verder uitgewerkt.

Naast het wensbeeld hebben we in de informatiemarkten die werden gehouden op 25 mei ook panelen getoond. Die kunt u hieronder bekijken:

Naslag

Wilt u weten wat er de afgelopen periode vanaf 2 november 2021 allemaal is besproken? Bezoek dan de pagina Naslag in de website. Hier vindt u niet alleen de verslagen en tekeningen van de werksessies, maar ook de verslagen van alle overlegtafels die er zijn geweest met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, recreatie- en toerisme, ondernemers, etc.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Heeft u een vraag of opmerking over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul het onderstaande formulier in en wij komen er bij u op terug. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief