Meedoen

Op dit moment zijn alle bijeenkomsten geweest die gaan over de Agenda voor de Toekomst en het bijbehorende wensbeeld. Zodra we verder gaan werken aan de deelplannen voor de gebieden worden belanghebbenden uiteraard weer betrokken.

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen over de toekomstplannen, vult u dan gerust onderstaand formulier in.
Wij komen er dan zo spoedig mogelijk bij u op terug.

Naslag

Wilt u weten wat er vanaf 2 november 2021 allemaal is besproken en gedaan? Bezoek dan de pagina Naslag in de website. Hier vindt u niet alleen de verslagen en tekeningen van de werksessies, maar ook de verslagen van alle overlegtafels die er zijn geweest met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, recreatie- en toerisme-ondernemers, etc.