Grunopark/De Wierden

Grunopark/De Wierden

  1. Home
  2. Grunopark/De Wierden

Rond de Grunoplas

Een nieuwe wijk met veel water en groen

In het gebied rond de Grunoplas willen we medio 2025 starten met de bouw. Dit wordt een grote nieuwe wijk van Meerstad. Dus is er veel water en hier zelfs nog een beetje meer: de wijk ligt straks aan het Woldmeer én rond de Grunoplas, die het hart van de wijk wordt. Boomrijk wordt het ook en het bestaande groen behouden we zoveel mogelijk. Het kan dus best zijn dat je hier straks in een nieuw huis woont, lekker rustig en tussen prachtige oude bomen.

Samen naar een stedenbouwkundig plan

De voorbereidingen zijn in volle gang. We werken aan de wegenstructuur en doen onderzoek naar flora en fauna. Ook zoeken we een goede plek voor een watersportcentrum dat er mogelijk komt. Alle resultaten, wensen en ideeën vertalen we de komende maanden naar een stedenbouwkundig plan. Dat doen we ook hier samen met omwonenden, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Dit plan gaat alleen over het gebied ten noorden van de Hoofdweg.

Huidige voorzieningen: kunnen ze blijven?

De waterskibaan, de uitkijktoren, het strand: in dit gebied is al een aantal unieke voorzieningen aanwezig. Of die kunnen blijven (en waar), dat weten we nu nog niet. We doen we ons best om deze voorzieningen in te passen en te behouden. We onderzoeken wat wel/niet kan en praten daar met de ondernemers over.

School Meeroevers

De basisschool in Meeroevers heeft nu nog een tijdelijk gebouw. Eind vorig jaar hebben we samen met het schoolbestuur en de gemeente de eerste ideeën voor een nieuwe school gepresenteerd en besproken met ouders, omwonenden en andere geïnteresseerden. De ambitie van het schoolbestuur is om een integraal kindcentrum te ontwikkelen. We willen hier vaart mee maken. Daarom lopen we met dit traject wat voor op de rest van de ontwikkeling in dit gebied. Onze streven is om het gebied van de school rond de zomer van 2024 bouwrijp te hebben, zodat in de tweede helft van 2024 de bouw kan starten. Kort geleden is de architect geselecteerd, dus het ontwerpproces kan starten.

De presentatie van de bijeenkomst in december 2022 met daarin de eerste schets en de brief die naar de omgeving is gestuurd, vindt u op de pagina Naslag.

Woningbouw in Grunopark/ De Wierden

Voor wat betreft de uitwerking van de woningbouw in dit gebied hebben we wat meer tijd nodig. Hiervoor is een omgevingsvisie vereist met een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de volledige Agenda van de Toekomst 2050. Voor het deelgebied Grunopark/De Wierden wordt de omgevingsvisie uitgewerkt in een omgevingsplan. Op grond daarvan kunnen er uiteindelijk woningen worden gebouwd. Uiteraard worden bij de uitwerking van dit omgevingsplan alle direct omwonenden en andere betrokkenen gevraagd om hun inbreng. Hier komen we in een later stadium op terug. Als dit allemaal volgens planning verloopt, kan in Grunopark/De Wierden in 2025 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

Samen maken we betere plannen

Participatiesessies

Wij geloven dat je samen betere plannen maakt. Daarom organiseren we regelmatig participatiesessies waarin omwonenden kunnen meepraten over het plan voor het nieuwe gebied rond de Grunoplas. In afstemming met dorpsbelangenverenigingen en onze klankbordgroep hebben we ervoor gekozen om omwonenden hiervoor gericht uit te nodigen. Zo kunnen we samen stappen zetten zonder steeds opnieuw te hoeven beginnen.

Krijgt u geen uitnodiging voor deze sessie en wilt u wel graag meedenken over de plannen? Dan bent u van harte welkom op deze avond.

Eerstvolgende informatie- en participatiesessie rond de Grunoplas

De zaal is helaas vol en daarom is inschrijven niet meer mogelijk. Wilt u op de reservelijst? Stuur dan een e-mail naar toekomst@meerstad.eu. Mocht er nog een plekje vrij komen, dan ontvangt u bericht van ons.

  • Woensdag 19 juni 2024
    19.30 – 21.30 uur
    Het Strandhuis, Meerstad

Wensbeeld plangebied Meerstad

Wensbeeld plangebied Meerstad 2050 (update oktober 2023) – om de afbeelding groter te maken KLIK HIER

Vragen of opmerkingen? We horen het graag!

Wilt u graag iets kwijt of iets vragen over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul dan het formulier onderaan de pagina in en we komen zo spoedig mogelijk op uw vraag of opmerking terug.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Heeft u een vraag of opmerking over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul het onderstaande formulier in en wij komen er bij u op terug. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.