Harksteder Broeklanden

Harksteder Broeklanden

  1. Home
  2. Harksteder Broeklanden

Harksteder Broeklanden

Meer groen & recreatie | wonen in bos en aan water

Het bosgebied De Harksteder Broeklanden blijft grotendeels behouden. Er komt een plas-drasgebied bij, we voegen recreatiemogelijkheden toe en 48 unieke woningen.

Harksteder Broeklanden is het gebied vanaf de wijk De Zeilen tot aan de Hamweg en vanaf het Slochterdiep tot aan de toekomstige noordelijke oever van het Woldmeer. Het is een van de gebieden die we de komende tijd ontwikkelen. Dat doen we in twee delen: wonen en groen & recreatie.

Veelzijdig wonen in het groen

Van wonen op een vrije kavel met weids uitzicht over het Woldmeer tot een collectief woongebied in een bosrijk landschap: in het woongebied van Harksterder Broeklanden komt een veelzijdig aanbod van woonsferen. In het woongebied komt een beperkt aantal woningen midden in het groen en aan het water. Hierdoor ontstaat een zachte overgang tussen de wijk De Zeilen en het bosgebied. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt het bosrijke karakter versterkt. Voor de woningen kiezen we materialen en kleuren die passen bij dit groene en bosrijke gebied.

Ontwerp van het woongebied

Op onderstaande afbeelding ziet u het definitief ontwerp van het woongebied, in lijn met de Agenda voor de Toekomst. Klik op de afbeelding om de afbeelding groter te maken.

Indicatieve verkaveling Harksteder Broeklanden. Definitief ontwerp

Van bestemming naar uitwerkingsplan

Het gebied waar we de woningen willen bouwen, heeft al de bestemming ‘uit te werken woongebied’. Om woningbouw te realiseren stellen we daarom een uitwerkingsplan op. Dat doen we op basis van het ontwerp van het woongebied. Het voorontwerp lag tot en met 12 juli 2023 ter inzage. De stukken kunt u hieronder raadplegen, op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl, en op de site van de gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/bestemmingsplannen.

Inloopmomenten informatiecentrum Meerstad
Heeft u vragen over het voorontwerp uitwerkingsplan dan kunt u gebruik maken van onze inloopmomenten:

  • Woensdag 21 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur
  • Woensdag 28 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur
    U bent van harte welkom en u hoeft zich niet aan te melden. Tijdens deze momenten kunt u ook op het voorontwerpuitwerkingsplan reageren door het invullen van een (inspraak)formulier.

De inspraaktermijn is gesloten. Op dit moment bekijken wij de binnengekomen inspraakreacties. Deze kunnen tot veranderingen in het plan leiden. Als reacties tot veranderingen leiden, verwerken we deze in het ontwerp uitwerkingsplan. Nadat het college akkoord is met deze veranderingen, brengen we dit ontwerp uitwerkingsplan in procedure en heeft u nog een keer de mogelijkheid te reageren. Lees hier het persbericht.

Meer groen & recreatie

We zijn gestart met de verdere uitwerking van het natuurgebied en de recreatieve ontwikkelingen. We breiden de Harksteder Broeklanden uit. Het bos blijft, er komt een plas-drasgebied bij. Dat is een gebied met riet en waterminnende planten. Rond de zomer starten we met de uitwerking van het bos-, recreatie- en plas-drasgebied. We bepalen dan ook de definitieve plek van het plas-drasgebied en de recreatieve voorzieningen die we willen realiseren, zoals het rondje Woldmeer voor wandelaars en fietsers. We betrekken bij de uitwerking onder andere natuurorganisaties en natuurlijk direct-omwonenden en dorpsbelangen. Over de ontwikkelingen en planning leest u later meer.


Wensbeeld plangebied Meerstad 2050

Wensbeeld plangebied Meerstad 2050 (update oktober 2023) – om de afbeelding groter te maken KLIK HIER

Vragen of opmerkingen; we horen het graag

Wilt u graag iets kwijt of iets vragen over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul dan het formulier onderaan de pagina in en we komen zo spoedig mogelijk op uw vraag of opmerking terug. Alvast bedankt.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Heeft u een vraag of opmerking over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul het onderstaande formulier in en wij komen er bij u op terug. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.