Meerstad Noord

Meerstad Noord

Het gebied ten noorden van het huidige Meerstad

  1. Home
  2. Meerstad Noord

Het plan voor Meerstad Noord

In het Masterplan Meerstad 2005 stond dat het gebied boven het Slochterdiep zou veranderen in een woongebied en een groot meer. In 2011 heeft de gemeente Groningen mede door de economische crisis besloten dat dit gebied voorlopig een andere bestemming zou krijgen. Het werd aangewezen als zoekgebied voor energie. Nu is er een plan voor de tijdelijke aanleg van een groot zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop. Meer informatie staat op de website van de gemeente Groningen.

De uitwerking van deze plannen en de groene omzoming hiervan is nog in volle gang. Hierover voert de gemeente Groningen gesprekken met de omgeving van en in Meerstad Noord. Uiteraard werken we – als Bureau Meerstad – nauw samen met de gemeente Groningen, zodat we de plannen die nu worden ontwikkeld, kunnen meenemen.

TERUGKIJKEN PRESENTATIE CONCEPT AGENDA VOOR DE TOEKOMST & WENSBEELD

Woensdag 25 mei hebben we de concept Agenda voor de Toekomst en het bijpassende wensbeeld (conceptkaart) gepresenteerd. We hebben die dag twee bijeenkomsten georganiseerd. Een in de middag en een in de avond. De beide bijeenkomsten zijn terug te kijken (presentaties zijn hetzelfde, vragen kunnen verschillen).

De opmerkingen die zijn gemaakt op 25 mei verwerken we – waar mogelijk – nog in de Agenda voor de Toekomst en het bijpassende wensbeeld. Deze laatste concept versies worden ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van burgemeester en wethouders van Groningen en van Midden-Groningen. De verwachting is dat de gemeenteraden de stukken in september behandelen.

Ondertussen zijn we bezig de planologische procedures voor te bereiden voor de gebieden die we in de toekomst willen gaan ontwikkelen. De Agenda voor de Toekomst (het rapport) publiceren we zodra ook de colleges hebben ingestemd.

CONCEPT WENSBEELD PLANGEBIED MEERSTAD

Hier alvast het bijpassende wensbeeld (concept) dat is gepresenteerd. Dit wensbeeld van plangebied Meerstad geeft weer hoe we toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad in grote lijnen voor ons zien. Het is een grofmazige kaart, los van eigendommen getekend. Het wensbeeld wordt financieel, technisch en planologisch nog verder uitgewerkt.

Naast het wensbeeld hebben we in de informatiemarkten die werden gehouden op 25 mei ook panelen getoond. Die kunt u hieronder bekijken:

Naslag

Wilt u weten wat er vanaf 2 november 2021 allemaal is besproken en gedaan? Bezoek dan de pagina Naslag in de website. Hier vindt u niet alleen de verslagen en tekeningen van de werksessies, maar ook de verslagen van alle overlegtafels die er zijn geweest met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, recreatie- en toerisme-ondernemers, etc.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Heeft u een vraag of opmerking over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul het onderstaande formulier in en wij komen er bij u op terug. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief