De toekomst van Meerstad en omgeving

De toekomst van Meerstad en omgeving

Hoe ziet het plangebied Meerstad er in 2050 uit? Lees er alles over op deze website.

Uitvoeren wat we samen bedenken

Over de toekomst van het plangebied hebben we vorig jaar uitgebreid nagedacht en gepraat met honderden mensen: inwoners van het gebied, ondernemers, leden van belangenorganisaties en bestuurders en medewerkers van gemeenten. De Agenda voor de Toekomst, met daarin het Wensbeeld voor 2050 (zie pagina naslag) is het resultaat van onze gezamenlijke kennis, ideeën en wensen. De gemeenteraden van Groningen en Midden-Groningen hebben de Agenda eind vorig jaar vastgesteld. Nu gaan we stap voor stap het plangebied verder ontwikkelen. Daarbij is er weer veel ruimte voor uw bijdrage.

Er zijn veel voorbereidingen nodig. We tekenen en rekenen: zo zoeken we uit of het allemaal lukt, technisch en financieel. Daar zitten we nu middenin. We doen allerlei onderzoeken. En we starten de ontwikkeling van deelgebieden op, op basis van het Wensbeeld. Zodat we hier met alle betrokkenen over in gesprek kunnen gaan. Niet alles kan tegelijk: we leggen nu de nadruk op de twee deelgebieden waar we de meeste woningen kunnen bouwen: langs het Eemskanaal en rond de Grunoplas. Ondertussen gaan we door met ontwikkelingen die we al eerder in gang hadden gezet.

Ontwikkeling mogelijk maken

We willen zo snel mogelijk beginnen met het ontwikkelen van de nieuwe gebieden. Maar we doen dat natuurlijk zorgvuldig. Eerst doorlopen we de verplichte procedures. We zijn gestart met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt ter inzage van 5 juli tot en met 2 augustus. Op deze pagina vindt u meer informatie over de NRD en het overzicht van de procedures en de globale planning.

Samen maken we betere plannen

Wij geloven dat je samen betere plannen maakt. Toen we de Agenda voor de Toekomst opstelden, in een open proces, samen met alle partijen en betrokkenen, zagen we het gebeuren. Zo gaan we door! U mag dus de komende tijd weer werksessies, inloopbijeenkomsten en overlegtafels verwachten. Mogen wij u ook weer verwachten? Dat zouden we fijn vinden!
Heeft u een idee om op een andere manier mee te denken en te praten? Laat het ons dan weten via het formulier onderaan de pagina.

Alles over het openplanproces dat voorafging aan de Agenda voor de Toekomst en de Agenda zelf vindt u op de pagina naslag.

Laatste nieuws

Ontwerpuitwerkingsplan Harksteder Broeklanden ter inzage
Harksteder Broeklanden is een van de gebieden die we de komende tijd ontwikkelen in plangebied Meerstad. Voor het deel waar woningen gepland zijn, is in vervolg op het voorontwerp uitwerkingsplan, nu een ontwerpuitwerkingsplan gemaakt. Dat ligt vanaf donderdag 21 december 2023 ter inzage. Kijk op de pagina Harksteder Broeklanden voor meer informatie.

Raad besluit: meer sociale woningbouw en betaalbare woningen in Meerstad
Op 29 november 2023 heeft de gemeenteraad een model gekozen voor de ontwikkeling van plangebied Meerstad. Dat is een model met een woningbouwprogramma en voorzieningen, dat flink bijdraagt aan een stad voor iedereen (een ongedeelde stad) en waarbij de nadruk ligt op de komende tien jaar. Lees meer op Meerstad.eu.

Uitwerkingsmodellen plangebied Meerstad onderweg naar raad. Voorkeur voor meer sociaal en betaalbaar in Meerstad.
Op 29 november 2023 heeft de gemeenteraad een model gekozen voor de ontwikkeling van plangebied Meerstad. Dat is een model met een woningbouwprogramma en voorzieningen, dat flink bijdraagt aan een stad voor iedereen (een ongedeelde stad) en waarbij de nadruk ligt op de komende tien jaar. Lees meer op Meerstad.eu.

Het college van B&W heeft besloten om drie uitwerkingsmodellen voor plangebied Meerstad voor te leggen aan de gemeenteraad. Het advies aan de raad is om één daarvan te kiezen als voorkeursmodel, voor de ontwikkeling van het gebied voor de komende tien jaar. Dat is een model waarmee Meerstad flink gaat bijdragen aan een stad voor iedereen, doordat er meer sociale woningbouw en betaalbare woningen komen. Lees meer op Meerstad.eu.

Nieuw tijdelijk gezondheidscentrum in Grunpark-De Wierden

Er komt een nieuw tijdelijk Gezondheidscentrum in Grunopark-De Wierden. Dat komt naast maisdoolhof Meerstad, ongeveer op de plek waar het huidige tijdelijke Gezondheidscentrum staat. Het wordt groter (1100 m2) en het is de bedoeling dat er een apotheekvoorziening, huisartsenpraktijk, tandarts, verloskundige, fysiotherapeut en logopedist in komen. Er is ook plek voor kinderopvang. Lees meer op Meerstad.eu.

Verslag eerste bijeenkomst gebied Langs het Eemskanaal

In het plangebied Meerstad gaan we langs het Eemskanaal een stoer en duurzaam woongebied ontwikkelen. Dat komt tussen het Eemskanaal, de oostelijke ringweg, Meerstad en de Olgerweg. Hier willen we woningen voor iedereen, allerlei voorzieningen en veel groen realiseren. Hoe dat gebied eruit gaat zien? Dat plan maken we graag samen met omwonenden. De eerste bijeenkomst met direct omwonenden was op woensdag 12 juli en in het najaar organiseren we daarvoor nog een aantal sessies. Het doel is om in 2025 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Bekijk het verslag en de presentatie op de pagina Naslag.

>>>

Verslag eerste bijeenkomst gebied Langs het Eemskanaal

In het plangebied Meerstad gaan we langs het Eemskanaal een stoer en duurzaam woongebied ontwikkelen. Dat komt tussen het Eemskanaal, de oostelijke ringweg, Meerstad en de Olgerweg. Hier willen we woningen voor iedereen, allerlei voorzieningen en veel groen realiseren. Hoe dat gebied eruit gaat zien? Dat plan maken we graag samen met omwonenden. De eerste bijeenkomst met direct omwonenden was op woensdag 12 juli en in het najaar organiseren we daarvoor nog een aantal sessies. Het doel is om in 2025 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Bekijk het verslag en de presentatie op de pagina Naslag.

NRD: eerste procedure voor verdere ontwikkeling Meerstad

Het college van B&W heeft besloten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het plangebied Meerstad ter inzage te leggen. De NRD bevat de onderzoeksopzet voor de Milieu Effect Rapportage. Dit is de eerste stap om de ontwikkeling van woningen en voorzieningen in nieuwe delen van het plangebied mogelijk te maken. Het streven is dat in 2025 de bouw kan starten. De nadruk zal dan in eerste instantie liggen op de gebieden langs het Eemskanaal en rond de Grunoplas. Kijk op de pagina NRD voor meer informatie.

Voorontwerp uitwerkingsplan Harksteder Broeklanden in procedure

Het college van B&W heeft besloten het voorontwerp uitwerkingsplan voor Harksteder Broeklanden ter inzage te leggen. Vanaf 14 juni zijn de stukken vier weken lang in te zien. Het gaat om het woongebied dat ontwikkeld wordt in dit deel van Meerstad. Het uitwerkingsplan biedt ruimte aan 48 woningen met verschillende woonsferen. Kijk op de pagina Harksteder Broeklanden voor meer informatie.

Lees alles terug
Wilt u weten wat er in de afgelopen periode (vanaf 2 november 2021 tot heden) allemaal is gedaan, besproken en met wie? Bezoek dan de pagina Naslag in de website. Hier vindt u niet alleen de verslagen en tekeningen van de werksessies, maar bijvoorbeeld ook de verslagen van alle overlegtafels die er zijn geweest met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, recreatie- en toerisme, ondernemers, etc.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Heeft u een vraag of opmerking over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul het onderstaande formulier in en wij komen er bij u op terug. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.