De toekomst van Meerstad en omgeving

De toekomst van Meerstad en omgeving

Hoe ziet het plangebied Meerstad er in 2050 uit? Lees er alles over op deze website.

Samen maken we betere plannen

Hoe ziet het plangebied van Meerstad – de gebieden rond (Klein) Harkstede (Gn), Scharmer, Lageland, Middelbert, Engelbert en Meerstad – er op hoofdlijnen uit in 2050? Waar komen de woningen en voorzieningen? En waar het groen en het water? Bureau Meerstad is de afgelopen periode in gesprek gegaan met de inwoners van het plangebied en andere betrokkenen om te praten over de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Het masterplan uit 2005 is geactualiseerd.

Inmiddels is – mede dankzij alle betrokken partijen – de Agenda voor de Toekomst voor plangebied Meerstad in 2050 in concept klaar. Op deze website leest u meer over het proces om te komen tot deze toekomstagenda, vindt u alle naslagwerken en kunt u de Agenda voor de Toekomst lezen.

Goed om te weten is dat de concept Agenda voor de Toekomst nog moet worden behandeld door de raden van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Dat zal – als alles volgens planning verloopt – in oktober 2022 plaatsvinden. Pas na behandeling in de raad is de Agenda voor de Toekomst definitief vastgesteld. De (deel)plannen moeten financieel, technisch en planologisch nog verder worden uitgewerkt. En vanzelfsprekend moeten alle (deel)plannen de nodige procedures doorlopen. Met het uitwerken van de (deel)plannen betrekken we wederom de direct betrokkenen en andere belanghebbenden.

Wilt u graag iets kwijt of iets vragen over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul dan het formulier onderaan de pagina in en we komen zo spoedig mogelijk op uw vraag of opmerking terug. Alvast bedankt.

Nieuw toekomstplan voor plangebied Meerstad

Persbericht 8 september 2022 – In een intensief participatieproces is er een nieuw plan gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van plangebied Meerstad: de Agenda voor de Toekomst 2050. Het bestaande Masterplan Meerstad uit 2005 was verouderd en toe aan een actualisatie. In de Agenda voor de Toekomst 2050 moest plek zijn voor 8.000 gevarieerde woningen, 42 hectare bedrijventerrein en een Woldmeer dat groeit naar 350 hectare. In het nieuwe toekomstplan zijn de woningen voornamelijk in drie geconcentreerde woon- en werkgebieden getekend waardoor natuur, landschap en cultuurhistorie veel meer ruimte krijgen dan in het oude Masterplan. Een andere koerswijziging is het woonaanbod. In het nieuwe plan komt een gevarieerde mix van woningen, zodat plangebied Meerstad voor iedereen wordt.

Samen met bewoners, belangenverenigingen, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers is in meerdere werksessies de Agenda voor de Toekomst gemaakt. Het plan bestrijkt een oppervlakte van 2.500 hectare en is daarmee een van de grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland. In en vlakbij het plangebied liggen meerdere dorpen en linten elk met een eigen karakter zoals Engelbert, Harkstede en Lageland.

Rik van Niejenhuis, wethouder gemeente Groningen: “Samen maken we betere plannen, dat blijkt ook nu weer. We waarderen het enorm dat er door zoveel inwoners en organisaties intensief is samengewerkt aan deze toekomstagenda. Zij kennen het gebied als geen ander en hebben ons op alle onderdelen scherp gehouden. We realiseren ons dat de toekomstplannen een grote impact hebben op de leefomgeving van de huidige bewoners in het plangebied en dat dat spannend is. Het proces stopt hier dan ook niet. Er ligt nu een goed uitgangspunt om de plannen verder in detail uit te werken. Ook hierbij worden alle partijen opnieuw betrokken”.

Nieuwe woongebieden te gast in het landschap
In het plangebied komen drie nieuwe geconcentreerde woon- en werkgebieden. Langs het Eemskanaal, tussen stad en huidig Meerstad, komt een woongebied met een meer stedelijke uitstraling. Hier komt een gevarieerde mix van woningen waarvan 30% sociale huur. Er is ook ruimte voor werken, sporten en groen. Grunopark/De Wierden ligt aan de Hoofdweg en is een groot schiereiland in het Woldmeer. Er is veel ruimte voor waterrecreatie; de Grunoplas ligt centraal in dit gebied. Deze wijk krijgt de sfeer van een waterstad.

Tot slot komt Harkstede aan het water het liggen. De nieuwe woningen hier vormen een uitbreiding van het dorp Harkstede. Tussen het bestaande Harkstede en het nieuwe gedeelte is ruimte gemaakt voor een brede groenstrook voor natuur en om in te recreëren of elkaar te ontmoeten. Erik Drenth, wethouder gemeente Midden-Groningen: ”Deze ontwikkeling biedt vele kansen voor Harkstede en omgeving. We zijn verheugd over de visie die er nu ligt voor dit gebied en blijven graag samenwerken met alle partijen en ook de inwoners van Harkstede Midden-Groningen. Deze visie inspireert ons als gemeente Midden-Groningen om met elkaar na te denken over Harkstede en omgeving”.

Een andere nieuwe ontwikkeling is kleinschalige woningbouw langs het Slochterdiep. Daar is ruimte voor andere woonvormen zoals tiny houses, flexwonen, wooncorporaties en levensloopbestendig wonen. Het gebied ten noorden van het Slochterdiep wordt verder ingericht als zonnepark met ruimte voor een hyperloop. Langs de A-7 komt een nieuw groen bedrijvenpark voor duurzame MKB-bedrijven. De nieuwe woongebieden vragen ook om een nieuwe ontsluitingsweg en fietspaden. Ook die hebben een plek gekregen in het toekomstplan. De plannen worden nu in deelgebieden en projecten verder uitgewerkt en uitgerekend. Daarbij horen ook diverse planologische procedures met inspraakmogelijkheden.

Samenwerking Gemeente Groningen & gemeente Midden-Groningen
Het plangebied Meerstad grenst aan de gemeente Midden-Groningen. Daarom is er intensief samengewerkt door de gemeenten om te komen tot de Agenda voor de Toekomst. De Agenda voor de Toekomst is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. De agenda wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de gemeente Midden-Groningen volgt deze route van besluitvorming.

Het totale participatieproces is vastgelegd op deze website. Alle verslagen, gehouden presentaties en video’s zijn terug te lezen en te bekijken op de pagina naslag.

Links: Rik van Niejenhuis, Wethouder gemeente Groningen. Rechts: Erik Drenth, Wethouder gemeente Midden-Groningen
Concept wensbeeld plangebied Meerstad 2050 – om de afbeelding groter te maken KLIK HIER

Laatste nieuws

Meerstad Nieuws krant in de week van 19 september op de mat

Alle inwoners van plangebied Meerstad hebben in de week van 19 september de speciale Meerstad Nieuws krant in de brievenbus gekregen. Een speciale editie die helemaal in het teken staat van de Agenda voor de Toekomst 2050. De krant is ook online te lezen.

>>>

Lees alles terug
Wilt u weten wat er in de afgelopen periode (vanaf 2 november 2021 tot heden) allemaal is gedaan, besproken en met wie? Bezoek dan de pagina Naslag in de website. Hier vindt u niet alleen de verslagen en tekeningen van de werksessies, maar bijvoorbeeld ook de verslagen van alle overlegtafels die er zijn geweest met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, fietsersbond, recreatie- en toerisme, ondernemers, etc.

Meerstad | Middelbert | Engelbert

Dit is het gebied ten zuiden van Meerstad.

Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

Dit is het gebied ten oosten en noorden van Meerstad.

Meerstad Noord

Plannen voor een zonnepark en Hyperloop.

Ik wil graag iets kwijt over de toekomst van Meerstad en omgeving

Heeft u een vraag of opmerking over de toekomst van plangebied Meerstad? Vul het onderstaande formulier in en wij komen er bij u op terug. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen.

Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Nieuwsbrief