Ontwikkeling mogelijk maken

We willen zo snel mogelijk beginnen met het ontwikkelen van de nieuwe gebieden. Maar we doen dat natuurlijk zorgvuldig. Eerst doorlopen we de verplichte procedures. Voor het hele gebied maken we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), dan een MilieuEffectRapportage (MER) en een Omgevingsvisie. Voor de deelgebieden maken we Omgevingsplannen. Waar het kan, doen we dat gelijktijdig, zodat we tijd winnen en snel kunnen gaan bouwen voor iedereen die een woning zoekt.

Hieronder vindt u een uitleg en overzicht van de procedures en de globale planning.
Op dit moment is de NRD in procedure, meer informatie vindt u hier.

Uitleg procedures

De ontwikkelingen hebben effecten op mensen, dieren en planten. We onderzoeken wat die effecten zijn. In de NRD staat wat we precies gaan onderzoeken, hoe gedetailleerd we dat doen en welke varianten we met elkaar vergelijken.

In de MER voeren we de onderzoeken uit die in de NRD zijn omschreven. Dit doen we voor het hele plangebied Meerstad.

In de Omgevingsvisie beschrijven we hoe we het totale plangebied Meerstad op de lange termijn willen ontwikkelen, gebruiken en beschermen. Dit staat ook al in de Agenda voor de Toekomst. Die vertalen we naar een Omgevingsvisie.

In het Omgevingsplan staan alle regels die gelden voor een specifiek deelgebied, bijvoorbeeld welke activiteiten er mogen plaatsvinden en allerlei juridische regels. Een stedenbouwkundig plan en een MER-beoordeling zijn hier onderdeel van.

Voor projecten zoals een school starten we waar mogelijk of nodig aparte projectprocedures.

Procedures en globale planning

Procedures en globale planning