Naslag

Op deze pagina vindt u relevante achtergronddocumenten en links. Mist u een document of een link? Laat het ons weten, dan vullen we de pagina aan.

Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050

Informatie gebied Langs het Eemskaanaal

Informatie ontwikkelingen Harksteder Broeklanden

Informatie gebied Grunopark/De Wierden

Slotbijeenkomsten concept Agenda voor de Toekomst & wensbeeld

Middag & avond bijeenkomsten 25-05-2022

Getoonde panelen tijdens informatiemarkt 25-05-2022

Werksessies Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

Uitkomst werksessie 3 – 01-03-2022

Uitkomst werksessie 2 – 25-01-2022

Uitkomst werksessie 1 – 14-12-2021

Werksessies Meerstad | Middelbert | Engelbert

Uitkomst werksessie 3 – 02-03-2022

Uitkomst werksessie 2 – 26-01-2022

Uitkomst werksessie 1 – 15-12-2021

Jongerensessies

Overlegtafels

Impressie Natuur & Landschapstafel 17-05-2022

Impressie gesprek Fietsersbond 18-05-2022

Impressie Recreatie en Toerismetafel 19-05-2022

Impressie Ondernemerstafel 19-05-2022

Natuur & Landschapstafel 01-03-2022

Recreatie en Toerismetafel 08-03-2022

Uitkomst Recreatie en Toerisme tafel 21-12-2021

Uitkomst Fietsersbond 11-01-2022

Uitkomst Natuur & Landschapstafel 18-01-2022

Uitkomst ondernemerstafel 7-12-2021, 9-12-2021 en 01-02-2022

Overige bijeenkomsten

Startbijeenkomsten

Bijeenkomsten gemeenteraden

Bijeenkomst wijkraad RRN

Algemene Ledenvergadering MEER-dorpen, 13 september 2023

Documenten algemeen

Kranten

Persberichten

Links

Beleid/plannen gemeente Groningen

Beleid/plannen gemeente Midden-Groningen

Bewonersorganisaties