Naslag

Op deze pagina vindt u relevante achtergronddocumenten en links. Mist u een document of een link? Laat het ons weten, dan vullen we de pagina aan.

Agenda voor de Toekomst plangebied Meerstad 2050

Informatie ontwikkelingen Grunopark/De Wierden

Slotbijeenkomsten concept Agenda voor de Toekomst & wensbeeld

Middag & avond bijeenkomsten 25-05-2022

Getoonde panelen tijdens informatiemarkt 25-05-2022

Werksessies Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland

Uitkomst werksessie 3 – 01-03-2022

Uitkomst werksessie 2 – 25-01-2022

Uitkomst werksessie 1 – 14-12-2021

Werksessies Meerstad | Middelbert | Engelbert

Uitkomst werksessie 3 – 02-03-2022

Uitkomst werksessie 2 – 26-01-2022

Uitkomst werksessie 1 – 15-12-2021

Jongerensessies

Overlegtafels

Impressie Natuur & Landschapstafel 17-05-2022

Impressie gesprek Fietsersbond 18-05-2022

Impressie Recreatie en Toerismetafel 19-05-2022

Impressie Ondernemerstafel 19-05-2022

Natuur & Landschapstafel 01-03-2022

Recreatie en Toerismetafel 08-03-2022

Uitkomst Recreatie en Toerisme tafel 21-12-2021

Uitkomst Fietsersbond 11-01-2022

Uitkomst Natuur & Landschapstafel 18-01-2022

Uitkomst ondernemerstafel 7-12-2021, 9-12-2021 en 01-02-2022

Overige bijeenkomsten

Startbijeenkomsten

Bijeenkomsten gemeenteraden

Bijeenkomst wijkraad RRN

Documenten

Links

Beleid/plannen gemeente Groningen

Beleid/plannen gemeente Midden-Groningen

Bewonersorganisaties