Meerstad in vogelvlucht

In maart 2005 is het Masterplan Meerstad officieel vastgesteld. Maar sindsdien is er veel gebeurd. Een overzicht in vogelvlucht.

2007: Bestemmingsplan

Het eerste bestemmingsplan voor Meerstad-Midden is vastgesteld. Eigenlijk zijn het er twee: een voor het deel van Meerstad dat in de gemeente Groningen ligt en een voor de gemeente Slochteren.

13 september 2008: Eerste schop

In september 2008 gaat symbolisch de eerste schop voor Meerstad de grond in! In januari 2009 starten we echt met het graven van het Woldmeer.

Juli 2009: Plaatsnaam

Wie in de toekomst in Meerstad gaat wonen, woont ook echt in een plaats die Meerstad heet. Dat beslissen de gemeenten Groningen en Slochteren. Meerstad kan hierdoor ook een eigen postcode krijgen.

Augustus 2010: Ballon Fiësta

Duizenden toeschouwers komen af op het luchtballonnenevenement Ballon Fiësta Meerstad. Het evenement hangt nog even aan een zijden draadje vanwege de sterke wind, maar kan toch doorgaan. Het is een groot succes, dat naar meer smaakt.

2011: Meeroevers

De eerste bewoners gaan wonen in Meeroevers, de eerste woonwijk van Meerstad. Eind 2010 waren ook al de eerste vrije kavels, op het Zwaneneiland, verkocht. In september 2011 worden de eerste lantaarnpalen geplaatst.

2011: Ontwikkelstrategie

Door de bankencrisis vanaf 2008 is de vraag naar nieuwe woningen afgenomen. Bureau Meerstad stelt de ontwikkelstrategie ‘Het Verhaal van Meerstad’ op. We gaan Meerstad meer stap voor stap ontwikkelen. Elke stap moet de moeite waard zijn. Het aantal woningen wordt naar beneden bijgesteld en ook de omvang van het meer wordt kleiner.

2011: Aandeelhouder

Eind 2011 wordt de gemeente Groningen de enige aandeelhouder. Het tempo waarin nieuwe woningen worden gebouwd, gaat omlaag.

2012: School

Op 1 augustus 2012 opent de Samenwerkingsschool in Meeroevers haar deuren voor de eerste jonge bewoners in Meerstad. Het is een tijdelijke school langs de toegangsweg van Meeroevers. In september begint de bouw van de definitieve school. Het wordt een brede school, met basisonderwijs en kinderopvang.

December 2012: RegioTram

Er komt definitief geen tram naar Meerstad. Er is onvoldoende draagvlak voor de RegioTram in de gemeenteraad van Groningen. De kwestie leidt ertoe dat het college van Burgemeester en Wethouders valt.

Mei 2013: Vaarverbinding

De eerste schop gaat de grond in voor de vaarverbinding tussen het Slochterdiep en het Woldmeer. In september 2014 is de vaarverbinding klaar, inclusief de sluis.

Juni 2013: Uitkijktoren

De skyline van Meerstad verandert met de komst van een uitkijktoren. De toren is 8 meter hoog.

Juli 2015: Bureau Meerstad

Ook Bureau Meerstad vestigt zich in Meerstad. We verhuizen van de Hoofdweg in Harkstede naar de Waterviolier. In 2018 zullen we weer verhuizen, dan naar Tersluis.

Augustus 2015: Sontbrug

De Sontbrug gaat open. Daarmee ontstaat er een snelle route tussen hartje Groningen en Meerstad.

2016: Tersluis

Nu de woningmarkt weer aantrekt, gaan we verder met de ontwikkeling van deelgebied Tersluis. Tersluis ligt op de noordelijke oever van het Woldmeer, nabij de sluis tussen het Woldmeer en het Slochterdiep. In juli gaan de eerste woningen in de verkoop.

Oktober 2016: Gezondheidscentrum

Huisartsen, apotheek, logopedisten, verloskundigen en een diëtiste zijn de eerste zorgaanbieders van Gezondheidscentrum Meerstad.

Januari 2017: grenscorrectie

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle inwoners van Meerstad inwoners van de gemeente Groningen.

2017: P+R Driebond

Langs de Driebondsweg begint de aanleg voor een P+R-terrein. Ten westen van Tersluis wordt een parkzone aangelegd.

2018: Topjaar

2018 is een topjaar voor Meerstad. Er worden circa 200 woningen verkocht, een verdubbeling van 2017. De woningbouwcrisis is voorbij.

2019: Groenewei

De derde wijk van Meerstad gaat in de verkoop: Groenewei. In deze wijk komen in totaal zo’n 350 woningen te staan. Hier is ook plek voor de langverwachte buurtsuper, een tweede school en kinderopvang.

April 2019: Appartementen

In Tersluis krijgen de nieuwe bewoners van 12 appartementen hun sleutel. Het zijn de eerste appartementen die in Meerstad zijn gebouwd.

Juli 2019: Meerstadlaan

Meer dan 100 bezoekers bekijken op een inloopmarkt het definitieve ontwerp van de nieuwe ontsluitingsweg in Meerstad. Deze verbindt de Vossenburglaan in Meerstad met Driebond/oostelijke ringweg. De weg loopt – na inspraak door omwonenden – onder de Middelberterweg door, zodat het lint intact blijft.

November 2019: De Zeilen

Bijzondere kavels in de verkoop in De Zeilen. Ze liggen niet alleen aan het water maar ook nog eens op wooneilanden. Dat is pas echt wonen aan het water. Er is dan ook veel belangstelling voor.

November 2019: Park Meerstad

Wethouder Chakor plant de eerste boom in Park Meerstad, samen met twee kinderen van de Samenwerkingsschool Meeroevers.

December 2019: Hyperloop

Hardt Hyperloop uit Delft maakt plannen bekend voor een testcentrum voor nieuwe duurzame transporttechnologie ten noorden van het Slochterdiep.

Augustus 2020: IKC Groenewei

Ook Groenewei krijgt een school. De eerste leerlingen van IKC Groenewei gaan eerst naar een tijdelijke locatie., totdat het permanente gebouw klaar is.

November 2020: Meerstad-Noord

Hier zijn plannen voor een zonnepark en een Hyperloop. Met inbreng van omwonenden wordt gewerkt aan onder andere de invulling van de groene strook rondom het zonnepark. Die inbreng nemen we mee bij de actualisatie van het Masterplan.

December 2020: Dorpsbelangen

Nu er ruim 2.400 Meerstadjers zijn, is ook Dorpsbelangen Meerstad opgericht. Ze organiseren activiteiten en vertegenwoordigen de belangen van inwoners van Meerstad.

December 2020: Duizendste kavel

Meerstad verkoopt haar duizendste kavel. Sinds de eerste heipaal in 2011 de grond in ging, is het stadsdeel uitgegroeid tot een volwassen woon- en recreatiegebied met vier woonwijken en meer dan 2.000 bewoners.

April 2021: Eemskanaalzone

In de Eemskanaalzone komen 2.100 huizen in plaats van 1.500, maakt de gemeente Groningen bekend. De Eemskanaalzone is het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas. Hier horen ook de slibdepots (incl. Driebondsbos) bij. Bureau Meerstad organiseerde hier een inspraakronde over. Deze inspraakreacties nemen we opnieuw mee bij de actualisatie van het Masterplan. Het plan is bij de P + R een tijdelijk Mountainbike Skillspark aan te leggen.